Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ Đầu Tư Kiếm Tiền Miễn Phí Trên Mạng

ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt Hard Fork tiếp theo của Ethereum - ETH 2018


ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt Hard Fork tiếp theo của Ethereum - ETH
ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt Hard Fork tiếp theo của Ethereum - ETH

Anh em lưu ý, sắp xuất hiện đồng ETZ (EtherZero), Hard Fork tách ra từ ETH, anh em giữ ETH sẽ được ETZ tỉ lệ 1:1.

Theo thông tin mình có được thì thời điểm Ethereum Hard Fork là khoảng 19 - 21h (GMT) ngày 19/1/2018, tại block số 4.936.270

Bạn có thể kiểm tra số lượng Block tại: https://etherscan.io/

Ví dụ: Block hiện tại đang là 4.888.631
Các loại ví có hỗ trợ ETZ:
(Bạn chỉ cần trữ Ethereum ở 1 trong các ví dưới đây là có thể nhận được EtherZero - ETZ)

ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt phân tách tiếp theo của Ethereum - ETH
ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt phân tách tiếp theo của Ethereum - ETHHỏi Đáp - Thông Tin:
Chia sẻ lên Google Plus
ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt Hard Fork tiếp theo của Ethereum - ETH 2018
Thời gian:
Bài viết:ETZ - EtherZero | Lưu ý đợt Hard Fork tiếp theo của Ethereum - ETH 2018