Chính sách của BitDeal Lending trả cho nhà đầu tư
Nguyễn Thích

Chính sách của BitDeal Lending trả cho nhà đầu tư

Chính sách của BitDeal Lending trả cho nhà đầu tư:


(nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ)

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết đầu tư BITDEAL LENDING !

Chính sách trả lãi với mỗi gói đầu tư:

Chính sách trả thưởng theo cấp độ:


Chính sách trả thưởng theo doanh số:

(nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment ngay dưới bài viết để được hỗ trợ)


Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết đầu tư BITDEAL LENDING !

Chia sẻ lên Google Plus
Chính sách của BitDeal Lending trả cho nhà đầu tư Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-10-14T09:35:00+07:00
Bài viết:Chính sách của BitDeal Lending trả cho nhà đầu tư