Thống kê lãi suất Bitdeal Lending trong tháng 11
Nguyễn Thích

Thống kê lãi suất Bitdeal Lending trong tháng 11

Thống kê lãi suất Bitdeal Lending trong tháng 11

Thống kê lãi suất Bitdeal Lending.
Thống kê lãi suất Bitdeal Lending.

Với mức trả lãi hiện tại thì các gói đầu tư BitDeal Lending trong tháng 11 được thống kê như sau :
Gói 500$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,32%/ngày = 9,6%/tháng
THU LẠI : 39,6% vốn/tháng đầu tiên
Gói 1000$: trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,38%/ngày = 11,4%/tháng
THU LẠI : 41,4% vốn/tháng đầu tiên
Gói 2000$: trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất: 0,44%/ngày = 13,2%/tháng
THU LẠI : 43,2% vốn trong tháng đầu tiên
Gói 5000$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất: 0,5%/ngày = 15%/tháng
THU LẠI : 45% vốn trong tháng đầu tiên
Gói 10,000$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,56%/ngày = 16,8%/tháng
THU LẠI : 46,8% vốn trong tháng đầu tiên
Gói 20,000$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,62%/ngày = 18,6%/tháng
THU LẠI : 48,6% vốn trong tháng đầu tiên
Gói 50,000$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,68%/ngày = 20,4%/tháng
THU LẠI : 50,4% vốn trong tháng đầu tiên
Gói 100,000$ : trả gốc 1%/ngày = 30%/tháng,
lãi suất : 0,74%/ngày = 22,2%/tháng
THU LẠI : 52,2% vốn trong tháng đầu tiên

Điều thứ nhất : LÃI THẤP QUÁ phải không :v (mình so với các chương trình đầu tư hiện nay thì lãi chỉ bằng 1/2-1/3)
Thấp nhưng rất bền vững, rất an toàn, không lo scam thì cũng vẫn chơi
Điều thứ 2 : Bitdeal Lending trả tiền gốc hàng ngày -> an toàn trong đầu tư, thu hồi vốn nhanh, thuận lợi quay vòng vốn đầu tư
Điều thứ 3 : Lãi hàng ngày -> tích coin BDL chờ tăng giá, lãi suất phía trên được nhân với XXX lần là điều có thể.
Chia sẻ lên Google Plus
Thống kê lãi suất Bitdeal Lending trong tháng 11 Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-11-27T22:46:00+07:00
Bài viết:Thống kê lãi suất Bitdeal Lending trong tháng 11