Ảnh Lễ Cưới tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận: Nguyễn Thích & Hồng Tho
Nguyễn Thích

Ảnh Lễ Cưới tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận: Nguyễn Thích & Hồng Tho

Gia đình họ hàng 2 bên Nội Ngoại 
Giuse Thích & Cecilia Tho

Thánh lễ Hôn Phối tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận, Giáo phận Bùi Chu ngày 25/11/2022

* Mẹo: Bấm vào từng ảnh để xem chất lượng tốt nhất và tải xuống.Chia sẻ lên Google Plus
Ảnh Lễ Cưới tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận: Nguyễn Thích & Hồng Tho Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2022-11-28T22:23:00+07:00
Bài viết:Ảnh Lễ Cưới tại Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận: Nguyễn Thích & Hồng Tho