Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...

Nhiều sàn đình chỉ giao dịch token ERC20 sau khi phát hiện ra lỗi hợp đồng thông minh Ethereum

Sàn giao dịch Poloniex đã đình chỉ tất cả các giao dịch gửi và rút tiền của ERC-20 (Ethereum). Sàn HitBTC đã khởi xướng một đợt kiểm tra nộ...