NHẬN ĐỊNH : Thông báo đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange
Nguyễn Thích

NHẬN ĐỊNH : Thông báo đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange

TIN KHẨN & NHẬN ĐỊNH

Thông báo đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange

 đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange
 Đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange.
Đánh giá cá nhân mình: 

Các bạn có trữ coin ở sàn NovaExchange thì cứ bình tĩnh đã.
Tâm lý sợ nên bán tháo thôi, chứ có phải sàn sập đâu, nó mà quỵt thì đã đóng luôn rồi khỏi phải thông báo. Mình thấy hơn 90% coin trên sàn đang bị bán tháo, thậm chí có nhiều coin tụt 50-80%.

Lộ trình đóng cửa rất chi tiết (Mình đang lợi dụng để mua các coin như ETH,BCH,BCC, BitDeal,... mấy coin top 100 marketcap.)
Rút tiền vẫn xử lý bình thường trong VÀI THÁNG TỚI.

Web đang lang do qua nhiều người sợ mất tiền và rút ồ ạt, cứ để web ổn định rồi rút, vội quá tiền mắc kẹt rút ra lỗi thì ăn cám. (Sau lỗi support xử lí sẽ rất mệt mỏi cho cả 2).

Đến lúc này, cách tốt nhất là chờ ổn định rút coin về, chứ đừng bán rẻ, bán tháo nhé.

Ps:// ai yếu tim thì cứ xả, cứ rút, mình đăng lên để mọi người tham khảo. tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.
Thân ái!!!
Bản Tiếng Việt (Tạm Dịch):

Vui lòng lưu ý rằng "Novaexchange" sẽ có chủ sở hữu và quản lý mới vào đầu tháng 4 năm 2018, với các nâng cấp để trao đổi, quản lý, ổn định và bảo mật tốt hơn.

Để quản lý và bảo mật tốt hơn các khoản tiền của khách hàng, chúng tôi đã quyết định đóng Novaexchange để người dùng có thể rút lại tất cả các quỹ của mình mà không có sự tham gia / trách nhiệm của hành động quản lý mới.

Kế hoạch sơ bộ:2017-10-30 Thông tin này được công khai, khóa chức năng đăng ký tài khoản mới, không nhận thêm coin mới, vô hiệu hóa tiền gửi của ETC và ETH.
2017-11-30 Khoản tiền gửi bị vô hiệu đối với TẤT CẢ đồng xu, tất cả người dùng đều có mức xác minh tài khoản cấp 3 để rút tiền (Tức max rút 15000$)
2017-12-15 MỘT lần quét tiền gửi cuối cùng để đảm bảo tất cả mức tiền gửi được thực hiện sau ngày 2017-11-30.
2018-01-31 Lời nhắc email tới tất cả người dùng đã đăng ký.
2018-02-28 Buôn bán công cụ dừng, ngưng trò chơi, dừng API.
2018-03-31 Đăng nhập dừng, trang web thay thế bằng thông tin mới.
2018-04-15 Hỗ trợ đóng, tất cả dữ liệu người dùng Novaexchange sẽ bị xóa.

Số tiền còn lại của người dùng chưa rút trước ngày 2018-04-01 sẽ được coi là khoản đóng góp và không hoàn lại.
Bản Tiếng Anh:

2017-10-30 12:09 - Intimation of closure of Novaexchange
Kindly note "Novaexchange" will have new owners and management effective April 2018, with major upgrades to the exchange to better handle scaling, stability and security.

For better management and security of customer funds we have decided to close down Novaexchange so that the users can withdraw all their funds with no participation/responsibility of action of the new management.

Preliminary plan:
2017-10-30 This information goes public, user registration closes, addcoin page closes, disabling deposits of ETC and ETH
2017-11-30 Deposits disabled for ALL coins, all users get level 3 verified account level
2017-12-15 ONE last deposit scan to take care of deposits made after 2017-11-30
2018-01-31 Email reminder to all registered users
2018-02-28 Trading engine stops, dice game stops, API stops
2018-03-31 Login stop, website replaced with information
2018-04-15 Support closes, all Novaexchange user data removed

Remaining user balances that has not been withdrawn before 2018-04-01 will be considered a donation and is not refundable.
Chia sẻ lên Google Plus
NHẬN ĐỊNH :  Thông báo đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-10-30T22:12:00+07:00
Bài viết: NHẬN ĐỊNH : Thông báo đóng cửa của sàn giao dịch Novaexchange