Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...

Facecoin? Token kỹ thuật số riêng của mạng xã hội Facebook

Hồi cuối tháng 1 vừa qua,  Facebook đã cấm  các quảng cáo liên quan đến tiền điện tử. Nhưng giờ đây, một báo cáo đã chỉ ra rằng,  gã khổng ...