Tự do không phải là thích làm gì cũng được!
Nguyễn Thích

Tự do không phải là thích làm gì cũng được!

 Cái bánh này là một ví dụ dễ hiểu về quyền tự do.


Người này đã lấy đi đủ phần bánh của họ nhưng đồng thời cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người còn lại. Họ đã thực hiện quyền tự do của mình theo cách thiếu công bằng với người khác.
Tự do không phải là thích làm gì cũng được mà chẳng cần biết có gây bất công với ai không. Ngay khi bạn tổn hại đến các cá nhân khác, sự công bằng sẽ biến mất.
Miếng bánh kì cục này là ví dụ rõ nhất cho việc sử dụng quyền tự do sai cách.
Chia sẻ lên Google Plus
Tự do không phải là thích làm gì cũng được! Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2022-12-07T23:28:00+07:00
Bài viết: Tự do không phải là thích làm gì cũng được!