Remitano Network (RENEC) khởi chạy Mainnet - Tổng Cung RENEC
Nguyễn Thích

Remitano Network (RENEC) khởi chạy Mainnet - Tổng Cung RENEC

Remitano Network (RENEC) khởi chạy Mainnet

Quá trình khởi chạy mạng chính

Giai đoạn 1:

Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khởi động gensis block (block đầu tiên) của Remitano Network (RENEC). Thời gian khởi chạy sẽ diễn ra từ 1/10/2022 đến hết ngày 5/10/2022.
Giai đoạn 2:

Đây là giai đoạn kiểm tra độ ổn định của mạng chính (mainnet). Trong giai đoạn này, đội phát triển sẽ thực hiện những kiểm tra cuối cùng để đảm bảo mạng lưới hoạt động ổn định nhất. Dự kiến giai đoạn này sẽ kéo dài từ 6/10/2022 đến trước 20/10/2022
Giai đoạn 3:

Sau khi mạng lưới chính trải qua các thử nghiệm về độ ổn định, người dùng có thể chính thức sử dụng mạng lưới để thực hiện các giao dịch như nạp, rút RENEC từ ví Remitano lên mạng lưới Remitano Network thông qua ví RENEC và giao dịch RENEC qua chức năng Swap của Remitano. Dự kiến gian đoạn 3 sẽ bắt đầu vào ngày 20/10/2022.
Cơ cấu nguồn cung của RENEC

Tổng cung của RENEC tại thời điểm mainnet là 73.227.253 RENEC.


Nguồn cung của RENEC tại thời điểm mainnet được cơ cấu bao gồm các thành phần với % phân bổ như sau:
 1. Nguồn cung của cộng đồng miner chiếm: 48,58% tổng cung ~ 35.575.446 RENEC
 2. Nguồn cung của đội phát triển (Remitano Team) chiếm: 14,62% tổng cung ~ 10.705.247 RENEC
 3. Nguồn cung thanh khoản (liquidity) chiếm: 6,16% tổng cung ~ 4.508.786 RENEC
 4. Nguồn cung dành cho hoạt động marketing chiếm: 9,24% tổng cung ~6.763.179 RENEC
 5. Ngân khố (treasury) chiếm: 12,31% tổng cung ~ 9.017.572 RENEC
 6. Quỹ phát triển Dapp và hệ sinh thái: 9,09% tổng cung ~ 6.657.023 RENEC
Chú giải nguồn cung:

Nguồn cung của cộng đồng Miner

Nguồn cung của cộng đồng miner chiếm 48.58% tổng cung. Lượng RENEC của miner chưa xác minh (KYC Cấp 2) sẽ được đốt hoàn toàn sau ngày 30/9/2022 khi chương trình khai thác kết thúc.
Nguồn cung của Đội ngũ phát triền (Remitano Team)

Lượng RENEC của đội ngũ phát triển (Remitano Team) chiếm 14.62% tổng cung và tương đương 25% tổng số RENEC đào được của cộng đồng miner. Nguồn cung của đội ngũ phát triển sẽ được lock staking trong ít nhất 5 năm để đảm bảo an toàn của mạng lưới.

Nguồn cung thanh khoản (liquidity)
Lượng RENEC dành cho hoạt động thanh khoản (liquidity) chiếm 6.16% tổng cung và tương đương 10% tổng số RENEC đào được của cộng đồng miner. Nguồn cung thanh khoản sẽ được đưa vào bể thanh khoản tại khu vực Swap do Remitano đứng ra vận hành để đảm bảo thanh khoản của RENEC. Đội ngũ phát triển chỉ đại diện phân phối và vận hành bể thanh khoản chứ ko sở hữu lượng RENEC trong bể.

50% lượng RENEC trong nguồn cung này sẽ được đưa vào bể thanh khoản. 50% còn lại sẽ được đổi ra USDT thông qua giao dịch thoả thuận với Remitano và được mở khoá trong 6 tháng.

Nguồn cung dành cho hoạt động marketing
Lượng RENEC dành cho hoạt động marketing chiếm khoảng 9.24% tồng cung và tương đương 15% tổng số RENEC đào được của cộng đồng miner. Bao gồm nguồn cung dành cho các hoạt động marketing trong ngắn hạn (short-term), chiếm 5% tồng số RENEC đào được của cộng đồng, và nguồn cung dành cho các hoạt động marketing trong dài hạn (long-term), chiếm 10% tồng số RENEC đào được của cộng đồng.

Ngân khố (Treasury)
Lượng RENEC dành cho ngân khố (treasury) chiếm 12.31% tồng cung và tương đương 20% tổng số RENEC đào được của cộng đồng miner. Đây là nguồn ngân quỹ dự trù cho các hoạt động trong tương lai với mục đích bảo vệ an toàn cho mạng lưới. Nếu không được sử dụng, nguồn RENEC này sẽ được đốt đi.

Quỹ phát triển Dapp và hệ sinh thái
1% tổng cung RENEC sẽ được sinh ra hàng năm để phục vụ cho quỹ phát triển các ứng dụng và hệ sinh thái của Remitano Network và kéo dài liên tục trong 10 năm. 1% này chỉ tính trên tổng cung ở thời điểm mạng chính khởi chạy.

Lạm phát hàng năm:
Lạm phát hàng năm ước tính rơi vào khoảng 4.5% - 5.5%. Trong đó, 4.5% là lượng RENEC sinh ra hàng năm để phục vụ cho việc trả thưởng cho các validator/staker trên mạng lưới. 1% là lượng RENEC sinh ra để phục vụ cho quỹ phát triển các ứng dụng và hệ sinh thái của Remitano Network và kéo dài liên tục trong 10 năm.
Lịch mở khoá

Nguồn cung của cộng đồng miner và nguồn cung của đội phát triển (Remitano Team) sẽ được mở khoá từng phần đều trong 5 năm:
 • Năm 1: 20% chia đều trong 12 tháng và mở khoá vào thứ 7 hàng tuần.
 • Năm 2: 20% chia đều trong 12 tháng và mở khoá vào thứ 7 hàng tuần.
 • Năm 3: 20% chia đều trong 12 tháng và mở khoá vào thứ 7 hàng tuần.
 • Năm 4: 20% chia đều trong 12 tháng và mở khoá vào thứ 7 hàng tuần.
 • Năm 5: 20% chia đều trong 12 tháng và mở khoá vào thứ 7 hàng tuần.


Chúng tôi xin đính chính về lịch mở khoá của cộng đồng miner từ 3 tháng trong năm đầu tiên thành 12 tháng và tốc độ mở khoá của đội ngũ phát triển cũng được đồng bộ với cộng đồng miner nhằm đảm bảo an toàn cho mạng lưới bằng chứng cổ phần (proof of stake) cũng như nhấn mạnh sự cam kết của đội ngũ phát triển trong việc xây dựng mạng lưới Remitano Network trong dài hạn. Ngoài ra nguồn cung của đội ngũ phát triển sẽ được lock staking trong ít nhất 5 năm để đảm bảo an toàn của mạng lưới.

Nguồn cung dành cho hoạt động marketing trong ngắn hạn sẽ được khoá và mở khoá trong vòng 24 tháng với chu kỳ hàng tuần.

Nguồn cung dành cho hoạt động marketing trong dài hạn sẽ được khoá và mở khoá trong vòng 60 tháng (5 năm) với chu kỳ hàng tuần.

Ngân khố (treasury) sẽ được khoá trong vòng 36 tháng và mở khoá 100% ngay sau đó. Đây là nguồn ngân quỹ dự trù cho các hoạt động trong tương lai với mục đích bảo vệ an toàn cho mạng lưới. Nếu không được sử dụng, nguồn RENEC này sẽ được đốt đi.
Nguồn: remitano.com
Chia sẻ lên Google Plus
Remitano Network (RENEC) khởi chạy Mainnet - Tổng Cung RENEC Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2022-10-06T05:00:00+07:00
Bài viết: Remitano Network (RENEC) khởi chạy Mainnet - Tổng Cung RENEC