Bản Tin VTV - VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo)
Nguyễn Thích

Bản Tin VTV - VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo)

VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo)

VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số


Tóm tắt ý chính Video VTV:
  • Đồng Monaco được đưa vào thanh toán thẻ Visa. 
  • Các dự án ICO do những người nổi tiếng đứng tên: Cái này cũng khuyến khích mọi người luôn, đừng tham gia dự án ICO nào nếu chưa biết gì về coin, kể cả người nổi tiếng làm đại diện hình ảnh cho nó. 
  • Tranh cãi về việc công nhận btc và các đồng khác là tài sản hay phương tiện thanh toán: Quan điểm cá nhân là btc và các đồng tiền kỹ thuật số khác chỉ đc công nhận là tài sản (như vàng, kim cương..) thôi, còn trở thành phương thức thanh toán như tiền tệ thì còn lâu ngân hàng trung ương và chính phủ mới cho phép. Vì chính phủ sẽ k thu được thuế và kiểm soát tiền tệ. 
  • CME Group - nhà quản lý sàn giao dịch lớn nhất thế giới ra thông báo: đang lên kế hoạch giới thiệu hợp đồng tương lai bitcoin. 

Note: Bitcoin chỉ là ứng dụng đầu tiên của cộng nghệ blockchain thôi, trong tương lai khi công nghệ blockchain được ứng dụng rộng rãi, thì nghề lập trình blockchain sẽ siêu hot, nên em nào là sinh viên CNTT thì tìm hiểu dần đi.


Bản Tin VTV - VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo):

Chia sẻ lên Google Plus
Bản Tin VTV - VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo) Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-11-06T16:37:00+07:00
Bài viết: Bản Tin VTV - VISA chấp nhận thẻ trả trước bằng tiền kỹ thuật số (Tiền Ảo)