Bảo Trì BitDeal Lending tạm đổi hình thức Lending bằng BitCoin [Đã kết thúc]
Nguyễn Thích

Bảo Trì BitDeal Lending tạm đổi hình thức Lending bằng BitCoin [Đã kết thúc]

BitDeal Lending bằng BitCoin

BitDeal Lending bằng BitCoin
BitDeal Lending đổi hình thức thanh toán, Lending bằng BitCoin.

TIỀN GỬI BITCOIN !!!

Kính gửi nhà đầu tư,
Chúng tôi sẽ đóng thanh toán đầu tư bằng Bitdeal Coin trong 10 ngày để duy trì hệ thống. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mở thanh toán bằng Bitcoin.
Chính sách này sẽ được áp dụng vào ngày 13/11/2017 GMT + 00:00.
Trân trọng,
Đội Bitdeal.

BitDeal Lending đổi hình thức thanh toán, Lending bằng BitCoin
Như kiểu BitCoin Lending ấy nhỉ,hihi...

DEPOSIT BY BITCOIN !!!

Dear investor,
We will close deposit by Bitdeal in 10 days to maintain the system. Instead we will open deposit by Bitcoin.
This policy will be applied on 11/13/2017 GMT+00:00.
Best regards,
Bitdeal Team.

Update: Sáng mai (9h 23/11) sẽ mở lại thanh toán bằng BitDeal Coin nhé 
(Có thể giá sẽ tăng chút nên ae nào hốt được thì nên hốt vào ít đi :v )
Chia sẻ lên Google Plus
Bảo Trì BitDeal Lending tạm đổi hình thức Lending bằng BitCoin [Đã kết thúc] Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-11-12T12:28:00+07:00
Bài viết: Bảo Trì BitDeal Lending tạm đổi hình thức Lending bằng BitCoin [Đã kết thúc]