EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH
Nguyễn Thích

EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH

EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH
EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH.

HARD FORK ETH CÓ ĐƯỢC HOÀN TRẢ ETZ?

Gửi nhà đầu tư,
Thời gian qua chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi và thắc mắc của các nhà đầu tư về việc rút ETH, BTC. Chúng tôi xin tổng hợp và trả lời chính thức trước các nhà đầu tư EZT:
1. Thời gian rút ETH, BTC là khi nào?
Theo lộ trình ICO EZToken thì ngày kết thúc các đợt bán ICO là ngày 21/01/2018. Do đó, chúng tôi xác nhận về thời gian rút ETH, BTC là ngày 22/01/2018
2. Không xác minh KYC có được rút ETH, BTC không?
Nếu nhà đầu tư không thực hiện các giao dịch mua, bán EZT thì việc rút ETH, BTC không cần phải xác minh KYC.
3.Hard fork Ethereum có được hoàn trả Ethereum Zero (ETZ)?
Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ nhà đầu tư về việc Hard fork của Ethereum vào ngày 19/01/2018. Đây là một trường hợp phát sinh đột xuất, không nằm trong lộ trình ICO EZToken.
Chúng tôi cam kết sẽ hoàn lại đầy đủ số ETZ cho các nhà đầu tư có số dư ETH trên tài khoản EZToken trước 19h00 GMT ngày 19/01/2017, vì chúng tôi thấy rằng ETZ không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.
Tuy nhiên,quy trình hoàn trả ETZ khá phức tạp về lập trình và đội Dev cần có thời gian để xây dựng và hoàn thiện hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi thông tin và hướng dẫn rút ETZ sau khi hoàn thành. 
Thời gian dự kiến hoàn thành là ngày 08/02/2018.
Để tiếp tục nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi, vui lòng tham gia Kênh Thông Báo Telegramhttps://t.me/EZTokenAnnoucement
Chúc bạn đầu tư thành công!
Chia sẻ lên Google Plus
EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-01-18T14:02:00+07:00
Bài viết:EZToken | Một số câu hỏi về việc rút tiền sau ICO - Hoàn trả ETZ sau Hard Fork ETH