Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...: Đầu Tư Ormeus Global
Nguyễn Thích

Ormeus Global - Video Lễ cắt băng khánh thành văn phòng tại Hồng Kông

Ormeus Global - Video Lễ cắt băng khánh thành văn phòng tại Hồng Kông Lễ cắt băng khánh thành văn phòng  Ormeus Global   tại Hồng Kông ...

ORMEUS GLOBAL - Thông Tin Dự án đầu tư tiềm năng cho năm 2018

Trong những ngày qua, cộng đồng đầu tư crypto vô cùng sôi động trước 1 dự án qui mô đến từ Hồng Kông - Ormeus Global Mặc dù chưa thực sự kh...