Trade coin là gì?
Nguyễn Thích

Trade coin là gì?

Trade coin là gì?

Trade coin là hình thức mua bán các đồng tiền điện tử, coin để tạo ra lợi nhuận. Khi giá ở mức thấp thì mua vào, giá tăng thì bán ra để kiếm lời. 
Trade coin thường được giao dịch cho các đồng tiền điện tử có nhiều biến động trong khoảng thời gian ngắn, 1-2 ngày hoặc trong tuần, thậm chí là từng giờ hoặc từng phút. 

Các đồng tiền điện tử thường bị ảnh hưởng bởi Bitcoin (BTC) nên để giao dịch tốt các đồng coin thì nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu sự biến động của Bitcoin.Khi trade coin, các nhà đầu tư chỉ nên giao dịch các đồng tiền điện tử được niêm yết trên sàn, nghĩa là nó được cộng đồng chấp nhận lưu hành. Các đồng tiền điện tử hợp lệ, được phép giao dịch sẽ được niêm yết trên https://coinmarketcap.com/.

Hiện nay, có nhiều sản trade coin phổ biến như: Bittrex, Poloniex, Excoinpro...

Trade coin là gì?

Một số thuật ngữ trong Trade coin  

1. Pumb: là giá tăng mạnh.  
2. Dump: là giá giảm mạnh.  
3. Take profit (TP): mức chốt lời, là mức giá nhà đầu tư kết thúc giao dịch để chốt lợi nhuận.  
4. Stop loss (SL): mức dừng lỗ, là mức giá kết thúc giao dịch với khoản lỗ mà nhà đầu tư chấp nhận, không muốn thua lỗ thêm nữa.  
5. Hỗ trợ: là mức hoặc vùng mà khi giá giảm đến đó có khả năng sẽ tăng trở lại.  
6. Kháng cự: là mức hoặc vùng mà khi giá tăng đến đó có khả năng sẽ giảm trở lại.  
7. Volume: là đơn vị chia nhỏ của khối lượng giao dịch tính bằng một loại tiền pháp định cụ thể (USD, VND…), mà bạn muốn mua hoặc bán với một người khác trên sàn giao dịch.  
8. Margin: là hình thức trade coin sử dụng đòn bẩy, tỷ lệ thường là 2,5. Tức là nhà đầu tư sẽ được sàn cho vay thêm 1,5 lân số vốn đang có, nếu nhà đầu tư đang có 1 BTC sử dụng trong giao dịch Margin, thì nhà đầu tư sẽ có tổng cộng 2,5 BTC để trade, có thể dùng để mua các loại coin bất kỳ. 

Thuật ngữ trong giao dịch Margin có:      
- Long: mua coin      
- Short: bán
Chia sẻ lên Google Plus
Trade coin là gì? Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-06-30T13:57:00+07:00
Bài viết: Trade coin là gì?