Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...: kien-thuc-mmo
Nguyễn Thích

Hướng Dẫn Phân Tích ICO - Cách Đánh Giá Một Dự Án ICO Như Một Chuyên Gia

Thời điểm gần đây  ICO  (Initial Coin Offering) mọc lên như nấm. Trong đó, có rất nhiều dự án ICO lừa đảo hay không thành công trong quá t...

5 giai đoạn phát triển của một Trader

5 giai đoạn phát triển của một Trader. Trên con đường trở thành 1 trader chuyên nghiệp, thành công, thường có 5 giai đoạn mà trader phả...