Giới thiệu - Thông Tin: Công ty cổ phần thương mại BitDeal Việt Nam
Nguyễn Thích

Giới thiệu - Thông Tin: Công ty cổ phần thương mại BitDeal Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BITDEAL VIỆT NAM


 1. Mã số thuế: 0314468744
 2. Ngày cấp: 20/06/2017
 3. Tình trạng hoạt động: Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
 4. Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, Phòng 2.26, 17, 19, 21 Nguyễn Văn Trỗi, Tòa nhà Prince, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 6. Chủ sở hữu: Nguyễn Thái Hòa
 7. Tài khoản ngân hàng: BITDEAL VIETNAM TRADING JSC
 8. Ngành nghề kinh doanh:
 • J62010 – Lập trình máy vi tính
 • J63110 – Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Ngành chính)
 • J63120 – Cổng thông tin
 • J63290 – Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • K66190 – Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • M7110 – Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • M73100 – Quảng cáo
 • M73200 – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • M74100 – Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • M7490 – Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • P8532 – Giáo dục nghề nghiệp
 • P85600 – Dịch vụ hỗ trợ giáo dục


Một số hình ảnh thực tế tòa nhà Công ty BitDeal:Xem thêm bài viết về BitDeal:

Chia sẻ lên Google Plus
Giới thiệu - Thông Tin: Công ty cổ phần thương mại BitDeal Việt Nam Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-10-01T18:15:00+07:00
Bài viết:Giới thiệu - Thông Tin: Công ty cổ phần thương mại BitDeal Việt Nam