Giới thiệu - Giải thích cơ chế hoạt động của DasCoin
Nguyễn Thích

Giới thiệu - Giải thích cơ chế hoạt động của DasCoin

DasCoin - Giới thiệu 

DasCoin - Dự án tiền kỹ thuật số lai. Hội tụ đầy đủ những ưu điểm của tiền kỹ thuật số phân tán (phi tập trung) và đồng tiền kỹ thuật số tập trung. Đồng thời loại bỏ những yếu điểm đang tồn tại của chúng, để tạo ra một nền tảng hoàn toàn mới.

Với DasPay các bạn có thể thanh toán bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây chính là tầm nhìn và mục tiêu tạo nên sự khác biệt của DasCoin.

DasPay – Hình thức thanh tóa của Dascoin là gì?

- Bạn có thể truy cập vào hơn 15 triệu điểm thanh toán trên toàn cầu thanh (giống như các thẻ Visa/ Master)
- Giao dịch tức thời trong vài giây.
- 8.6 tỉ Coins sẽ được Dascoin phân phối ra trong vòng 12 năm.
- Xây dựng các cấu trúc thông tin cho Dascoin.
- Dascoin sẽ được kinh doanh trao đổi trên một Plugin MT4 nhanh hơn 20% so với bất kỳ nền tảng khác đang có.
- Thành lập sàn trao đổi nội bộ 30/09/2017
- Lập sàn trao đổi với bên ngoài. (Sắp tới)

Tạo ra một hệ thống mà nó sẽ cung cấp cho bạn những tiện ích sau đây:

- Bảo mật và minh bạch.
- Tuân thu theo đầy đủ các cơ sở pháp lý.
- Tạo ra một giải pháp thanh toán trên điện thoại.
Xem đầy đủ và chi tiết hơn:DasCoin, DasCoin là gì, DasPay, Đầu Tư, Đầu Tư DasCoin ,Đồng Tiền DasCoin, Hướng Dẫn - Thủ Thuật, Hướng Dẫn DasCoin, Mua Bán DasCoin, Tìm Hiểu DasCoin.

    Chia sẻ lên Google Plus
    Giới thiệu - Giải thích cơ chế hoạt động của DasCoin Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
    Thời gian: 2017-10-01T21:28:00+07:00
    Bài viết: Giới thiệu - Giải thích cơ chế hoạt động của DasCoin