Hướng dẫn tạo ví BitDeal Wallet và lấy địa chỉ ví BDL Address
Nguyễn Thích

Hướng dẫn tạo ví BitDeal Wallet và lấy địa chỉ ví BDL Address

Các bạn xem từ trái qua phải và từ trên xuống dưới nhé!
Tải App trên CH-Play Hoặc AppStore.



Địa chỉ gồm dãy số hình cuối cùng chính là "BDL Address" bạn cần có để nhận tiền từ người khác, chuyển từ sàn về hoặc dùng để điền khi đăng ký Bitdeal Lending.
(làm ơn ghi rõ "nguồn: Nguyễn Thích" nếu bạn sử dụng tư liệu trong bải viết này)

 


Lưu lại 12 chữ ở ô dưới (có thể viết ra một tờ giấy - hoặc chụp lưu nó lại) 12 từ này là chìa khóa để truy cập vào ví của bạn khi bị mất điện thoại, xóa ứng dụng hoặc muốn đăng nhập trên máy khác
 (không cho ai biết ngoài bạn).
Sau khi lưu lại thì chọn I've witten down và chọn lần lượt theo thứ từ 12 chữ mà bạn đã ghi ra giấy và bấm Confirm để xác nhận.
(làm ơn ghi rõ "nguồn: Nguyễn Thích" nếu bạn sử dụng tư liệu trong bải viết này)


Địa chỉ gồm dãy số hình cuối cùng chính là "BDL Address" bạn cần có để nhận tiền từ người khác, chuyển từ sàn về hoặc dùng để điền khi đăng ký Bitdeal Lending.

(làm ơn ghi rõ "nguồn: Nguyễn Thích" nếu bạn sử dụng tư liệu trong bải viết này)
Chia sẻ lên Google Plus
Hướng dẫn tạo ví BitDeal Wallet và lấy địa chỉ ví BDL Address Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2017-10-10T12:33:00+07:00
Bài viết: Hướng dẫn tạo ví BitDeal Wallet và lấy địa chỉ ví BDL Address