Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...

BitCoin là trò lừa đảo | Một trong những lãnh đạo ngân hàng quyền lực nhất nước mỹ nói


Một trong những lãnh đạo ngân hàng quyền lực nhất nước mỹ nói: BitCoin là trò lừa đảo!


Hãy xem video dưới đây để biết ông ấy đã nói như thế nào:Hỏi Đáp - Thông Tin:
Chia sẻ lên Google Plus
BitCoin là trò lừa đảo | Một trong những lãnh đạo ngân hàng quyền lực nhất nước mỹ nói
Thời gian:
Bài viết:BitCoin là trò lừa đảo | Một trong những lãnh đạo ngân hàng quyền lực nhất nước mỹ nói