5 bước đơn giản để bạn kẻ được một đường trendline đúng chuẩn
Nguyễn Thích

5 bước đơn giản để bạn kẻ được một đường trendline đúng chuẩn

nguyenthichcom - 5 bước để vẽ được một đường trendline đúng chuẩn
5 bước để vẽ được một đường trendline đúng chuẩn
Không phải tất cả các đường trendline đều có hiệu quả như nhau. Cũng giống như các công cụ khác trong phân tích kỹ thuật, vẽ trendline cần kinh nghiệm của Trader hơn là đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối.
1. Hãy ưu tiên việc đếm sóng đầu tiên.

Bạn có thể dùng zig zag để hỗ trợ cho việc này. Sau khi xác định sóng xong, việc kẻ trendline sẽ dễ dàng hơn.
nguyenthichcom - 5 bước để vẽ được một đường trendline đúng chuẩn

2.Cần ít nhất hai đỉnh sóng hay hai đáy sóng để hình thành một đường thẳng, nhưng cần tới 3 điểm như vậy thì đường trendline mới hình thành.


3. Không như bạn nghĩ, các đường xu hướng có góc càng lớn, độ tin cậy của nó càng thấp và dễ bị phá vỡ.

nguyenthichcom - 5 bước để vẽ được một đường trendline đúng chuẩn

4. Giống như kháng cự hỗ trợ, những lần chạm đầu tiên của giá đến đường trendline thường khiến thị trường đảo chiều.


Nhưng quá nhiều lần chạm (chẳng hạn hơn 5 lần), đường xu hướng đó có nhiều nguy cơ bị phá vỡ hơn.

5. Và quan trọng nhất, bạn không bắt buộc phải vẽ trendline phù hợp với nhận định của mình về thị trường:

Làm vậy, bạn sẽ rơi vào cái bẫy chủ quan khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu cảm thấy không vẽ được trendline nghĩa là chẳng có gì ở đó cả, cố ép buộc vẽ chỉ khiến bạn trade sai mà thôi!
PepePips - TraderViet
Chia sẻ lên Google Plus
5 bước đơn giản để bạn kẻ được một đường trendline đúng chuẩn Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-03-01T18:46:00+07:00
Bài viết: 5 bước đơn giản để bạn kẻ được một đường trendline đúng chuẩn