Dưới đây là 10 dự đoán của James Altucher về tiền mật mã trong bài phỏng vấn với CNBC
Nguyễn Thích

Dưới đây là 10 dự đoán của James Altucher về tiền mật mã trong bài phỏng vấn với CNBC1. Sẽ ít nhất có một quốc gia có mức lạm phát cực lớn – có thể là Argentina hoặc Venezuela. Điều này sẽ dẫn đến việc sử dụng Bitcoin được trở nên rộng rãi tại nước đó và sẽ giúp Bitcoin đạt tới 50.000 USD khi nó xảy ra.
2. Các ngân hàng sẽ chấp nhận Bitcoin và sẽ chấp nhận cung cấp và lưu trữ Bitcoin. Họ cũng sẽ tạo các sản phẩm phái sinh về Bitcoin như việc CME Group đang làm.

3. Dù có rất nhiều lạc quan nhưng thị trường tiền số sẽ có một đợt điều chỉnh mạnh, 95% số tiền mật mã trên thị trường sẽ thất bại – giống như việc xảy ra khi bong bóng dot-com đổ vỡ. Các đồng tiền còn tồn tại sẽ tiếp tục tăng giá, điều này sẽ được xảy ra trong vòng 4-6 tháng tới.

4. Chính phủ Mỹ sẽ mua vào các đồng tiền mật mã để thực hiện giao dịch vào những lĩnh vực tối mật với các nước khác. Điều này đã xảy ra nhưng sẽ thực sự bứt phá nổi bật từ năm 2018.

5. Trung Quốc sẽ đầu tư rất nhiều tiền của mình vào một đồng tiền mật mã nhưng có lẽ sẽ không phải là Bitcoin. Nói chung, điều này cung cấp tính hợp pháp cho tiền mật mã.

6. Một vấn đề lớn của tiền điện tử hiện tại là sự bất ổn định. Nhưng điều này sẽ giảm đáng kể trong năm 2018.

7. Nhiều công ty sẽ tự tạo ra đồng tiền mật mã của riêng họ, điều này sẽ dẫn tới một cuộc cải cách thuế trên quy mô lớn, chính phủ sẽ bắt buộc cải cách thuế và điều đó làm giảm quyền lực của chính phủ, đây là một dự báo dài hạn.

8. Cũng tương tự việc internet thay đổi sự độc quyền của ngành điện thoại, tiền điện tử sẽ thay đổi sự độc quyền của các đồng tiền nhà nước cung cấp.

9. Một tổ chức chính phủ mới sẽ được thành lập để tạo ra những luật lệ cho tiền mật mã. Trớ trêu thay, điều này lại giúp Bitcoin tăng lên mạnh mẽ hơn.

10. Hàng ngàn công ty tiền mật mã sẽ được tạo ra và công khai, nhưng một số ít sẽ thanh công.
Chia sẻ lên Google Plus
Dưới đây là 10 dự đoán của James Altucher về tiền mật mã trong bài phỏng vấn với CNBC Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-04-09T08:12:00+07:00
Bài viết: Dưới đây là 10 dự đoán của James Altucher về tiền mật mã trong bài phỏng vấn với CNBC