15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ
Nguyễn Thích

15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ


Trong Whiter Paper của IFAN có nói là bán 10 triệu coin trong tổng số 210.000.000 coin sẽ được phát hành. Giá trung bình 6 block này là 2,1 USD. Tương đương với 21.000.0000 USD nếu bán hết 10 triệu coin, khoảng 470 tỷ VNDNgày mở bán là ngày 15/12/2017, tới ngày 17/1/2017 sau vụ Bitconnect sập thì IFAN cũng thông báo dừng lending (48%/tháng) do pháp luật Singapore cấm.
Giá đỉnh điểm ở chợ của IFAN là khoảng $5, giá sau khi dừng lending còn khoảng 0,1-0,2 USD.
Chi phí cho một ICO là khoảng 100.000 USD ở Singapore. Chi phí Tuấn cam mở hội thảo, bonus leader và chi phí khác chiếm 30% doanh thu.
Số tiền Tuấn Cam và Lion team kiếm được ở mức cao nhất có thể là: $21.000.000 – $100.000 – (21.000.000 x30%) = $14.630.000 x 22.500 (tỷ giá) = 329.175.000.000 VND.
Ăn chơi, chi chác các kiểu thì kịch kim anh Tuấn cam còn trong túi độ vài chục tỷ.
Lưu ý: Đây là số tiền cao nhất mà Lion team có thể kiếm được chứ không phải số tiền họ đang có.
Vụ Pincoin thì anh ý không phải là chủ, nên không đáng bao nhiêu.
Vậy nên số tiền 15.000.000.000.000 là nói quá lên để hút view, và nếu có ra Tòa thì anh ý cũng không có xu nào mà trả cho bạn cả đâu.
Tiger Thông
Chia sẻ lên Google Plus
15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-04-10T12:54:00+07:00
Bài viết: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ