Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...

17 dấu hiệu để nhận biết có người đang muốn Scam (lừa đảo) bạn

Chia Sẻ:


17 dấu hiệu để nhận biết có người đang muốn lừa đảo bạn

- Hãy Luôn Cảnh Giác -

 1. Scam hối bạn giao dịch nhanh gọn.
 2. Scam yêu cầu bạn cung cấp tài khoản / mật khẩu / 2FA.
 3. Scam nói rằng bạn là scam.
 4. Scam đánh vào lòng tham của bạn.
 5. Scam nói bạn nên check vip, check visit.
 6. Scam muốn tặng thêm, cho thêm, thưởng thêm cho bạn.
 7. Scam không nghe điện thoại của bạn.
 8. Scam hay tạo nhóm 3-4 người giao dịch với bạn.
 9. Scam giả danh người khác nữa để xác minh uy tín cho scam.
 10. Scam hay dể nổi nóng chửi thề, nói tục.
 11. Scam hay xin tài khoản telegram của bạn.
 12. Scam hay xin email / mật khẩu của bạn.
 13. Scam bảo bạn send vietcombank cho họ.
 14. Scam hỏi xem ví bạn có bao nhiêu tiền ?
 15. Scam bán giá rẻ hơn thị trường để bạn tham lam mua và mất tiền.
 16. Scam mua giá cao hơn thị trường để bạn tham lam và mất tiền.
 17. Scam hay giao dịch bằng bitcoin để ẩn danh.

Ghi Nhớ:
 • Hãy tuyệt đối cẩn thận !
 • Tài sản bạn là bạn quản lý !
 • Hãy gọi điện thoại khi giao dịch !
 • Nếu gọi video được thì càng tốt !
 • Kiểm tra lại id giao dịch, số tiền, địa chỉ gửi - nhận,... trước khi giao dịch.
Nguyễn Thích - Tổng Hợp

Kết bạn với tôi: 0966882258 (Zalo, Call, SMS,...)

Hỏi Đáp - Thông Tin:


17 dấu hiệu để nhận biết có người đang muốn Scam (lừa đảo) bạn
Thời gian:
Bài viết:17 dấu hiệu để nhận biết có người đang muốn Scam (lừa đảo) bạn