TÓM TẮT QUI TRÌNH CỦA MỘT TOKEN LỪA ĐẢO
Nguyễn Thích

TÓM TẮT QUI TRÌNH CỦA MỘT TOKEN LỪA ĐẢO


QUI TRÌNH CỦA MỘT TOKEN LỪA ĐẢO


Lưu ý: đây là qui trình chung chứ không phải một dự án cụ thể.

  1. viết token niêm yết trên một sàn cỏ với chi phi thấp nhất.
  2. Làm cộng đồng cho rất nhiều người biết tới, nhưng gây cho họ cảm giác không tin tưởng, để không ai đầu tư.
  3. Đẩy giá lên, để chứng minh những lời nói trước đây đang đúng.
  4. Đẩy thật cao tao fomo + kêu gọi vào gói + bán token giá thấp hơn giá sàn nhưng khóa token 1 tháng - 2 tháng 1 năm ..v.v...
  5. Lúc này đã rất nhiều gà vịt đu theo => bán toàn bộ số token còn lại trên sàn, giá nào cũng có, số lượng bao nhiêu cũng có.
  6. Trả lãi cho người vào gói- trả token cho những người mua ở (4).
Chấm dứt dự án giải tán anh em đồng đội, bà con láng giềng họ hàng hang hốc giải tán hết. Chờ cơ hôi khác lập dự án khác chơi với bạn mới, họ hàng hang hốc mới có thể bố mẹ mới luôn!
TIỀN LÀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG!!!
Đông Phạm
Chia sẻ lên Google Plus
TÓM TẮT QUI TRÌNH CỦA MỘT TOKEN LỪA ĐẢO Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2019-06-28T23:04:00+07:00
Bài viết: TÓM TẮT QUI TRÌNH CỦA MỘT TOKEN LỪA ĐẢO