Bonded Finance (BOND)
Nguyễn Thích

Bonded Finance (BOND)

Dự án: Bonded Finance

Mã thông báo: BOND Giới thiệu

Nền tảng Bonded được tạo ra để ươm mầm và triển khai các công cụ tài chính thử nghiệm, có năng suất cao, theo hợp đồng thông minh, thúc đẩy giới hạn của tài chính mở. Bonding là một mô hình thuật toán nhằm mục đích mở khóa, tổng hợp và loại bỏ rủi ro ~ 50 tỷ giá trị không hoạt động được phân phối giữa các tài sản kỹ thuật số chưa được khai thác.

 

Tổng cung: 1.000.000.000 TRÁI PHIẾU

Nguồn cung lưu hành: 240.000.000 TRÁI PHIẾU

Trang web chính thức:  https://bonded.finance

Whitepaper:  https://bonded.finance/litepaper-Bonded-sep-29.pdf

Blockchain Explorer:  https://etherscan.io/token/0x5Dc02Ea99285E17656b8350722694c35154DB1E8

Telegram:  https://t.me/bondedfinance

Twitter :https://twitter.com/bondedfinance

Phương tiện :https://medium.com/@bondedfinance

 


Phân phối mã thông báo

Vòng hạt giống: 5%, $ 0,005 USD mỗi mã thông báo

Bán riêng I: 20%, $ 0,008 USD mỗi mã thông báo

Bán riêng II: 2%, $ 0,02 USD mỗi mã thông báo

Bán công khai: 13%, $ 0,03 USD mỗi mã thông báo

Khai thác thanh khoản / Phần thưởng đặt cọc: 20%

Kho bạc: 20%

Cố vấn: 10%

Đội ngũ: 10%

 

Lịch biểu ký gửi mã thông báo

Vòng hạt giống: 50% khóa trong 30 ngày

Bán riêng I: Khóa 50% trong 30 ngày

Bán riêng II: Không có khóa

Bán công khai: Không có khóa

Phần thưởng khai thác / ký quỹ thanh khoản: 50% trong năm đầu tiên (100 triệu mã thông báo) sau đó giảm một nửa sau mỗi sáu tháng trong bốn năm

Cố vấn: Đã mở khóa 50% và mở khóa 50% trong 30 ngày sau khi hoàn thành đợt bán công khai

Đội ngũ: Khóa 6 tháng; Được phân phối hàng tháng với gia số 1/12 hàng tháng trong một năm

Chia sẻ lên Google Plus
Bonded Finance (BOND) Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2019-08-03T22:19:00+07:00
Bài viết: Bonded Finance (BOND)