KIRA Network (KEX)
Nguyễn Thích

KIRA Network (KEX)


Dự án: Mạng KIRA

Mã thông báo: KEX

 

Giới thiệu

 

KIRA là mạng phi tập trung đầu tiên cho phép tiếp cận thị trường vào bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trong hệ sinh thái tiền điện tử. Người dùng có thể kiếm phần thưởng khối và phí từ việc đặt cược bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào trên nhiều chuỗi cùng một lúc, trong khi duy trì tính thanh khoản đầy đủ và quyền giám sát tiền của họ, cho dù giao dịch trên KIRA hay sử dụng đồng thời các ứng dụng DeFi khác. Mạng KIRA có thể lưu trữ các ứng dụng tài chính phi tập trung một cách an toàn và có thể mở rộng trong khi cho phép họ truy cập vào giá trị của tất cả các tài sản được đặt cọc, vẫn hoàn toàn thanh khoản dưới hình thức đặt cược phái sinh. Bảo mật của KIRA tăng lên với số lượng ngày càng tăng số lượng mã thông báo được gửi và đặt cọc, bao gồm cả tài sản thế giới thực và không chỉ tiền điện tử. 

 

Tổng cung: 300.000.000 KEX

Nguồn cung lưu hành: 12 532 083 KEX

Trang web chính thức: https://kira.network/

Báo cáo chính thức: https://wp.kira.network/

Blockchain Explorer: https://token.kira.network

Telegram: https://tg.kira.network

Twitter: https://twitter.kira.network

 

Phân phối mã thông báo

 

Nhà phát triển & Nhóm - 45.000.000 KEX, 15% Tổng nguồn cung

Nền tảng - 60.000.000 KEX, 20% Tổng nguồn cung

Hạt giống & Tư nhân - 74.000.000 KEX, 24,67% Tổng nguồn cung

Công khai - 5,333,3333 KEX, 1,78% Tổng nguồn cung (Đã mở khóa)

Cộng đồng - 15.000.000 KEX, 5,00% Tổng nguồn cung

Dự trữ & Thanh khoản - 79.666.667 KEX, 26,56% Tổng nguồn cung

Cố vấn - 21.000.000 KEX, 7,00% Tổng nguồn cung

 

Lịch biểu ký gửi mã thông báo

 

Hạt giống: phân phối tuyến tính bắt đầu vào tháng 3 sau mạng chính, kết thúc vào tháng 18

Riêng tư: phân phối tuyến tính bắt đầu vào tháng 1 sau mainnet, kết thúc vào tháng 18

Nhóm: phân phối tuyến tính bắt đầu vào tháng 16 sau mainnet, kết thúc vào tháng 24

Cố vấn: phân phối tuyến tính bắt đầu vào tháng 18 sau mainnet, kết thúc vào tháng 36

Mã thông báo thanh khoản: 4 triệu KEX được mở khóa mỗi 1 tháng

Mã thông báo cộng đồng: 1M KEX được mở khóa mỗi 1 tháng

Foundation Token: Foundation sẽ không có tính thanh khoản

Chia sẻ lên Google Plus
KIRA Network (KEX) Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-08-04T22:35:00+07:00
Bài viết: KIRA Network (KEX)