Điểm qua tin tức của nhóm G20
Nguyễn Thích

Điểm qua tin tức của nhóm G20

Điểm qua tin tức của nhóm G20

#USA
-ICO bị cấm, ban hành các quy định về luật rửa tiền và buôn bán crypto bất hợp pháp.

#Japan
-Áp dụng đánh thuế với Crypto và quản lý chặt chẽ các sàn giao dịch và nhà đầu tư.

#Germany
-Chấp nhận Crypto như là một tài sản tài chính hợp pháp và có thể chịu thuế, đang xây dựng các quy định.

#England
-Không có quy định từ chính phủ

#France
-Cảnh báo về nguy cơ đầu cơ và thao túng, sẽ đưa ra các quy định chặt chẽ.

#Italy
-Một số ngân hàng Trung ương xem xét việc phát hành cryptocurrencies

#Canada
-Đánh Thuế

#China
-Cấm kinh doanh Crypto và ICO.

#India
-Không chấp nhận như là một phương tiện thanh toán.

#Brazil
-Crypto không được công nhận, đầu tư trực tiếp bị Cấm

#South Hàn Quốc
- Cấm người nước ngoài đăng ký tài khoản tại sàn nước này, bắt buộc người dân tham gia đầu tư phải khai KYC, thuế đang được xây dựng và công bố trong thời gian tới.

#Australia
-Không có quy định từ chính phủ

#Russia
-ICO bị cấm, cho phép các miner có thể kinh doanh và bắt buộc phải nộp thuế nhưng không cho phép bán Crypto khai thác được tại nước này.

#Mexico
-Chuẩn bị đánh thuế

#Indonesia
-Không có quy định từ chính phủ, bị cấm từ các ngân hàng

#Turkey
-Không có quy định từ chính phủ

#Saudi Arabia

-Một số quy định sẽ được giới thiệu nhưng không Cấm

#Argentina
-Không có quy định từ chính phủ

#Republic hòa Nam Phi
-Không có quy định từ chính phủ

Liên minh #European
-Đồng ý với các quy tắc nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn rửa tiền và khủng bố tài chính từ Bitcoin.
Chia sẻ lên Google Plus
Điểm qua tin tức của nhóm G20 Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-03-18T20:42:00+07:00
Bài viết: Điểm qua tin tức của nhóm G20