DasCoin - Tính năng mới trên WebWallet
Nguyễn Thích

DasCoin - Tính năng mới trên WebWallet

Với sự ra mắt của DasCoin trên sàn giao dịch công cộng ngày càng gần, đó là thời gian để có được vui mừng. Và chúng tôi đã có chỉ những tin tức để giúp bạn ấm lên cho sự kiện lớn vào ngày mai:

DasCoin - Tính năng mới WebWallet
DasCoin - Tính năng mới WebWallet
WebWallet vừa được cập nhật với các tính năng mới thú vị!
Dưới đây là một danh sách tất cả các bản cập nhật tuyệt vời, chúng tôi đã thực hiện cho các nền tảng WebWallet:
  • WebWallet tại là mở cửa cho thế giới. Bất cứ ai cũng có thể tạo một tài khoản WebWallet
  • Bây giờ bạn có thể tiến hành in lương và thanh toán trong Bitcoin trên nền tảng WebWallet
    • Khi bạn trả, Bitcoin của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang WebEuros để sử dụng trên sàn giao dịch nội bộ.
    • Khi bạn trả tiền ra, WebEuros của bạn sẽ được tự động chuyển đổi sang Bitcoin và gửi cho Bitcoin địa chỉ mà bạn chỉ định
  • Chu kỳ đã được giới thiệu như là một khoản phí giao dịch. Một giao dịch, không phụ thuộc vào kích thước của giao dịch, sẽ có giá chỉ 1 Cycle
  • Bây giờ bạn có thể mua Cycles với DasCoin. Các Cycles bạn mua chỉ có thể được sử dụng như một khoản phí giao dịch.
  • Một DasCoin sẽ luôn được dành cho việc mua Cycles, vì vậy bạn không bao giờ có được trong tình huống mà bạn có không Cycles cũng không DasCoin nào đó để mua chúng
  • Các thiết bị Validator bây giờ đã có thể mua trực tiếp tại cửa hàng WebWallet
Tất cả những tính năng mới hiện đang sống, vì vậy nếu bạn đăng nhập vào WebWallet của bạn ngay bây giờ, bạn sẽ có thể nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng để sử dụng các tính năng WebWallet mới, bạn cũng sẽ phải cập nhật phần mềm trên thiết bị Validator của bạn. Bạn đã nhận được một thông báo riêng biệt qua email về việc cập nhật Validator, vì vậy kiểm tra hộp thư của bạn cho điều đó.
Nếu bạn có thắc mắc về email này, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại support@webwallet.com
Đội WebWallet
Chia sẻ lên Google Plus
DasCoin - Tính năng mới trên WebWallet Nguyễn Thích Blog - Chia Sẻ, Cho Đi Là Còn Mãi ...
Thời gian: 2018-04-27T10:19:00+07:00
Bài viết:DasCoin - Tính năng mới trên WebWallet